Hutnícky materiál

Plechy

Plechy oceľové
Široká oceľ valcovaná za tepla
Pásová oceľ
Plechy tvarované
Plechy dierované, Ťahokov
Pozinkované plechy
Plechy v tabuliach
Trapézové plechy

Profilová oceľ

Oceľové tyče valcované za tepla
Oceľové tyče tvarované za studena
Tyče tvarového prierezu (L, T, I, U, H)
Drôty, tyče a siete na výstuž do betónu
Betonárska oceľ
Nosníky: I, U, L, IPE, HEA, HEB, HEM

Rúry

Plynárenské
Kúrenárske
Vodoinštalačné
Oceľové
Profily oceľové uzavreté (jäcklove)